DOCS® система

DOCS® системата служи за регистриране и предаване на информацията от кафе машини в дистанционно отдалечен обект (сървър). Системата служи за отчитане на броя на направените напитки (кафе напитки) и изпраща информацията за текущото състояние на броячите по GPRS канал до сървъра. Информационните пакети се изпращат при отчитане на определен брой напитки или по изтичане на определено време.

Стандартната настройка на модула е 4 напитки или 8 минути. Тези параметри могат да бъдат променяни по заявка на клиента. Предаването на информацията става с използване на TCP/IP канал, като състоянието на броячите на отделните канали на машината се съхраняват локално в енергонезависима памет на устройството и могат да бъдат дистанционно прочетени с SMS команда.

Пакетът съдържа информация за кода на пуснатата напитка, дата, час и състояние на всички броячи. Ако по някаква причина е невъзможно изпращането на пакета (неактивен акаунт, временна липса на покритие от оператора и др.), при възстановяване на връзката сървъра автоматично възстановява броя на пуснатите напитки. По този начин се изключва възможността за загуба на информация.

Структура на DOCS® системата

Като опция на системата се предлага монтиране на сензори в ръкохватките, с помощта на които се идентифицира коя ръкохватка на коя група е поставена. Това позволява точно отчитане на напитките независимо на коя група е сложена дадена ръкохватка. Сензорната система дава възможност и за някои допълнителни функции:

 • Възможност за доливане на напитката докато ръкохватката не бъде махната от групата или до изтичане на определен период от време;
 • Автоматично измиване на групата след премахване на ръкохватката за подобряване на качеството на напитката;
 • Автоматично промиване на групата при поставяне на „глуха” цедка;
 • Отчитане на пускането на вода през групата без наличие на ръкохватка.

Функции, предлагани от DOCS системата:

 • Следене на консумацията на кафе в реално време;
 • Дистанционно регулиране на дължината на напитките ако DOCS модула играе ролята на централа за кафе машината;
 • Централизирано съхранение на информацията на сървър с възможност за локално съхранение (HTML или CSV формат) и отпечатване на справките;
 • Карта на разположението на обектите на територията на страната;
 • Достъп до ресурсите на системата от всяка точка на света чрез персонален достъп през Интернет от компютър или телефон;
 • Въвеждане на допълнителна информация за всеки обект – име и телефон за контакт на управителя и др.
 • Анализ (дневен, месечен, годишен) на консумацията на кафе (по минути, часове, дни);
 • Изтегляне на подробна справка за даден период до 24 месеца от текущата дата;
 • Непрекъснат достъп 24 часа в денонощието / 365 дни в годината;
 • Администриране на достъпа за всеки потребител (задаване на различни права);
 • Точно идентифициране на броя на напитките независимо от мястото на ръкохватките при инсталирана сензорна система;
 • Добавяне на допълнителни функции, подобряващи качеството на напитките, при инсталирана сензорна система;
 • Автоматично генериране на справка за всички обекти за даден период от време.

Разновидности на DOCS® системата

miniDOCS

Разновидност на DOCS системата, предназначена за вграждане в малки портативни барови кафе машини. Модификацията е offline базирана и се отличава с изключително малки размери. Информацията за направените напитки може да бъде получена само от машината с помощта на RS232 интерфейс.

DOCSF

Разновидност на DOCS системата, предназначена за вграждане в стандартни барови кафе машини. Модификацията е offline базирана, но притежава LCD дисплей, вградена клавиатура и възможност за поддържане на автоматични и полуавтоматични машини. Допълнително към системата могат да се включат външни клавиатури (до 3бр.), сензорна система за идентификация на ръкохватките и I2C интерфейс за връзка с допълнителна периферия. Информацията за направените напитки може да бъде получена само от машината с помощта на RS232 интерфейс или директно на LCD дисплея.

DOCS Base

Разновидност на DOCS системата, предназначена за вграждане в стандартни барови кафе машини. Модификацията е online базирана, притежава основните функции за следене на консумацията на кафе напитки и се отличава с минимална цена в сравнение с останалите online базирани версии. Информацията за направените напитки се получава дистанционно на уеб сайта с помощта на индивидуални потребителски настройки (потребител/парола).

DOCS+

Разновидност на DOCS системата с разширена функционалност, предназначена за вграждане в стандартни барови кафе машини, но с допълнителни функции за идентификация на ръкохватката, възможност за измиване на групата след всяка напитка, възможност за допълване на напитките, поддръжка на филтърна система за омекотяване на водата и др. Модификацията е online базирана.

DOCS Pro

Професионална разновидност на DOCS системата с възможност за управление на кафе машини с до 4 групи. Притежава всички функции по управлението на кафе машината, поддръжка на допълнителни периферни устройства по I2C интерфейс и интегриран адаптер 220VAC/12VDC. Модификацията е online базирана.

Конфигурации miniDOCS DOCS DOCS+ DOCS Pro
Брой глави (групи) 2 3 3 4
Вътрешна памет 8kB 16kB 16kB 32kB
Външна памет 512kB      
Backup батерия
Връзка към PC
GPRS модем  
Вграден температурен сензор  
Идентификация на ръкохватката    
Възможност за допълване на напитката    
Поддръжка на филтърна система    
Възможност за измиване на групата след всяка напитка    
Функция централа      
Интегриран преобразувател 220VAC/12VDC      
Допълнителен външен I2C интерфейс за LCD, клавиатура и др.