За нас

Димар 88 ЕООД е иновативна фирма, която се занимава с разработка и внедряване на системи за логистично управление и контрол на обекти в реално време. Понастоящем основната дейност е концентрирана в научно – изследователска дейност и внедряване на следните 4 системи:

Димар 88 ЕООД предлага и различни типове инерциални цифрови системи за контрол, вибродиагностика и мониторинг на различни обекти, устройства и съоръжения в областта на машиностроенето,химическата промишленост и транспорта.

Димар 88 ЕООД също така разработва и развива системи за дистанционен контрол по задание на клиента, като тези системи могат да бъдат online или offline базирани.