Продукти

DOCS

Система за контрол на напитки в кафе машини в реално време. Системата е изцяло разработена във фирмата и се предлага на пазара от 2008 година. Димар 88 ЕООД е носител на интелектуалната собственост на продукта. Системата служи за отчитане на броя на направените напитки (кафе напитки) и изпраща информацията за текущото състояние на броячите по GPRS канал до сървъра.
виж повече »

iNAV

Система за логистично управление на автомобилния парк на базата на GPS/GSM система. Системата за логистично управление позволява да бъдат преодолени транспортните проблеми, свързани с неравномерна натовареност на транспорта в големите градове и позволява контрол върху системи на автомобила – запалване, ниво на гориво, състояние на акумулатор и др.
виж повече »

mBUTTON

Система за управление и контрол на отдалечени обекти на базата на GPRS/SMS връзка. Системата може да работи в автоматичен или ръчен режим и да управлява различни типове индустриални устройства (помпи, клапани, нагреватели и др.).
виж повече »

COTS

Многоканална система за достъп до определени ресурси за определен период от време на базата на вграден монетник и алгоритъм на работа. Системата позволява контрол на достъпа до различни съоръжения (TV приемници, автомивки, столове за масаж и т.н.).

Инерциални цифрови системи

Различни типове инерциални цифрови системи за контрол, вибродиагностика и мониторинг на различни обекти, устройства и съоръжения в областта на машиностроенето, химическата промишленост и транспорта.