mBUTTON

Системата mBUTTON (mobile BUTTON) служи за дистанционен контрол на уреди и системи на базата на GPRS/SMS връзка, като дава възможност за дистанционно управление на 5 канала за 220VAC/4А с оптронна обратна връзка, автоматичен контрол на външни системи на база предварително зададени параметри на средата (температура и др.) или времеви интервал.

Системата mBUTTON позволява освен мониторинг и управление на определени обекти и интегриране на различни типове сензори (за замърсяване, газове и др.), както и на сензори от алармени системи. Превишаването на допустимите граници се индикира на потребителя по предварително дефиниран от него начин – email, SMS, уеб интерфейс и др.

Основните параметри на системата mBUTTON са:

 • 5 канала 220VAC/4А
 • 4 аналогови канала за различни типове сензори. Конфигурацията позволява и дефинирането им като цифрови входове/изходи, като общият им брой може да достигне 8 (3.3V@25mA)
 • Запис на информацията във вътрешна памет с обем 16kB
 • Вграден сензор за температурата на модула (-40°С÷+85°С, точност 1°С)
 • Възможност за свързване на външни температурни сензори, датчици за замърсяване – въглероден окис (CO), метан (CH4), органични замърсители (VOC), азотни окиси (NO+NO2) и др.
 • Входно напрежение – 220VAC или 12VDC. Възможност за свързване на външен 12V акумулатор
 • Консумация – 40mA (средна) @12V, до 500mA (пикова) в зависимост от покритието на мрежата
 • Режими на работа
 • автоматичен – потребителя дефинира граници на включване и изключване на дадения канал (часови интервал, температурен диапазон и др.)
 • ръчен – потребителя изпраша SMS за пускане и спиране на определения канал
 • Изпращане на предупредителни съобщения при извънредни условия – при прекомерно понижаване (опасност от замръзване) или превишаване (опасност от пожар) на температурата, при задействане на даден сензор и др.
 • Интерфейс към персонален компютър (TTL/CMOS нива)
 • Малки размери и тегло – 89 х 70 х 33mm (L x W x H) / 120g
 • Работен температурен диапазон: -30 ÷+80°С
 • Влажност: 90% (без кондензация)